Τηλεοπτική συζήτηση εκπροσώπων του ΔΣ της ΕΙΝΑ για την έναρξη των απογευματικών χειρουργείων.

σε Ε.Ι.Ν.Α./Επικαιρότητα