Τι είναι η Ε.Ι.Ν.Α.

Η Ένωσή μας (Ε.Ι.Ν.Α.) λειτουργεί από το 1998 σαν όργανο έκφρασης, εκπροσώπησης και διεκδίκησης για τα εργασιακά και οικονομικά προβλήματα των Νοσοκομειακών Ιατρών του Νομού Αχαίας.

Στις τάξεις της η Ε.Ι.Ν.Α. περιλαμβάνει τους ιατρούς και οδοντιάτρους των Νοσοκομείων, των Κέντρων Υγείας και άλλων υπηρεσιών του Ε.Σ.Υ. του νομού μας, ανεξαρτήτως βαθμίδας ή ειδικότητας (ιατροί του ΕΣΥ, ειδικευόμενοι, αγροτικοί ιατροί, επικουρικοί ιατροί, ΤΟΜΥ κ.α.)

Μέριμνα της Ένωσης Ιατρών Νοσοκομείων Αχαΐας, αποτελεί η έγκαιρη επισήμανση, προβολή και παρέμβαση για λύση προβλημάτων που έχουν σχέση με την γενικότερη πολιτική υγείας και περίθαλψης στα νοσοκομεία, προβλημάτων που αφορούν τις αμοιβές, τις συνθήκες εργασίας και εφημέρευσης των νοσοκομειακών ιατρών.

Ακόμα, η Ένωση επιλαμβάνεται θεμάτων που έχουν σχέση με την διαφύλαξη των ιατρών, όταν ανακύπτει ζήτημα διοικητικής αυθαιρεσίας.

Πιστεύοντας ότι η υγεία πρέπει να αποτελεί Δημόσιο και Δωρεάν κοινωνικό αγαθό για τον πολίτη, αγωνιζόμαστε για την αναβάθμιση και ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

Σαν Διοικητικό Συμβούλιο επιδιώκουμε και αποζητάμε την συνεχή επικοινωνία με όλους τους νοσοκομειακούς ιατρούς. Κάτι τέτοιο μπορεί να καταστεί εφικτό και μέσα από αυτόν τον ιστότοπο.

Εκ μέρους του Δ.Σ. της Ε.Ι.Ν.Α.

Ο Πρόεδρος
Δημήτρης Ζιαζιάς