Νόμοι - ΦΕΚ


  Σημαντικές διευκρινήσεις σχετικά με την επίσχεση εργασίας (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ) 06/03/2010


  Νόμος 4182/2013- Ρυθμίσεις για εφημερίες και ειδικευόμενους 12/09/2013

  ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4172 : Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις 23/07/2013

  Σύνθεση ΚΕΣΥ ΔΙΑΥΓΕΙΑ| 16/02/2013

  ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ - Εγκύκλιος για τις μισθολογικές ρυθμίσεις του 3ου Μνημονίου 22/11/2012

  ΦΕΚ 222 : O νόμος 4093/2012 ( Μνημόνιο 3) 14/11/2012

  ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: σχετικά με τις ιατρικές πράξεις που εκτελούνται εκτός Νοσοκομείου 21/09/2012

  Νόμος 2071/1992 - "Εκσυγχρονισμός και Οργάνωση Συστήματος Υγείας" (ΦΕΚ 123) 15/07/1992

  Νόμος 2889/2001 : Βελτίωση και εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις.

  Εγκύκλιος Λοβέρδου για νοσηλεία μεταναστών 02/05/2012

  Νόμος 4071/12-Ρυθμίσεις περί εφημεριών στο άρθρο 45 22/04/2012

  Ν. 3205/03 Το Μισθολόγιο των Δημοσίων Υπαλλήλων 23/12/2003

  N. 3418/05 Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας 28/11/2005

  ΦΕΚ για τις εφημερίες Φεβρουαρίου 27/03/2012

  Οργάνωση, τρόπος λειτουργίας και στελέχωσης των Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών (Τ.Ε.Π.) των Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ 27/03/2012

  ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή των ΚΕΝ 23/03/2012

  Εγκύκλιος ΓΓ υπουργείου Υγείας για διάταξη του ν. 4057/12 23/03/2012

  Νόμος 4057/12 "Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και των Υπαλλήλων ΝΠΔΔ" 19/03/2012

  Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η νέα κατανομή των περικομμένων κατά 50 εκατ. ευρώ εφημεριών 09/03/2012

  ΦΕΚ 497/28-02-2012 : Κατάλογος παθήσεων, τα φάρμακα με μειωμένη ή μηδενική συμμετοχή 28/02/2012

  Εγγραφο ΕΟΠΥΥ για δυνατότητα συνταγογράφισης αναλώσιμου υλικού και βοηθημάτων 06/03/2012

  Εφαρμογή του Ν.3919/2011 (αδειοδότηση φορέων παροχής ΠΦΥ) 06/03/2012

  ΚΥΑ αναστολής των ΚΕΝ 02/02/2012

  Προσμέτρηση της υπηρεσίας υπηρεσίας υπαίθρου ως χρόνου για την εξέλιξη των γιατρών ΕΣΥ 28/01/2012

  ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ για την μη καταβολή 5ευρου στα επείγοντα 15/01/2012

  ΦΕΚ- Ανακοστολόγηση ιατρικών πράξεων - 11/01/2012

  Υπ. Απόφαση Λοβέρδου με την οποία απονέμει βαθμολόγιο ΕΣΥ στους γιατρούς ΙΚΑ μη Πλήρους & Αποκλειστικής Απασχόλησης - 04/01/2012

  Το ΦΕΚ που δημοσιεύεται η Κοινή Υπουργική Απόφαση για την ελεύθερη συνταγογράφηση 05/01/2012

  ΦΕΚ-τροποποίηση της Υπ. Απόφασης για κατανομή αριθμού κρεβαtιών στα Νοσοκομεία 29/11/2011

  Ψηφίστηκε σήμερα από την ολομέλεια της Βουλής και στο σύνολο το πολυνομοσχέδιο Βενιζέλου 25/10/2011

«Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου Πλαίσιου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015».

  Αποσύρεται η εγκύκλιος για την απελευθέρωση του ιατρικού επαγγέλματος (10/11/2011)

  Τι συμβαίνει με το πλαφόν 12% στις πρόσθετες εφημερίες 16/05/2011

  Κι άλλος ένας σοφός στην Επιτροπή εκπαίδευσης! 03/05/2011

  Τι συμβαίνει με την ένταξη Νοσοκομείων και ΚΥ στη Γ΄ Ζώνη; 20/04/2011

  ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 3984 - Δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων και άλλες διατάξεις - 27 Ιουνίου 2011

(Για τις εφημερίες βλ. αρ.66 παρ. 27)

  Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ ο νόμος- έκτρωμα (N.3918) 2/3/2011

  Το νομοσχέδιο του ΥΥ&ΚΑ όπως κατατέθηκε στη Βουλή 19/01/2011

  ΦΕΚ με συμπληρωματικά κονδύλια για εφημερίες 2010 28/01/2011

  Εγκύκλιος για το εξέταστρο των 5 ευρώ 05/01/2011

  Η ΚΥΑ για την αναπροσαρμογή του εξέταστρου στα 5 ευρω 05/01/2011

  ΥΥ&ΚΑ : Οδηγίες σχετικά με την καταβολή εφημεριών Σεπτεμβρίου 2010 15/10/2010

  ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ : ΦΕΚ συμπληρωματικών κονδυλίων Αυγούστου 16/10/2010

  ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ : ΦΕΚ- Διαδικασία τοποθέτησης επικουρικών γιατρών 07/10/2010

   Νόμος 3868/2010 - "Αναβάθμιση του ΕΣΥ και άλλες διατάξεις"

  Δημοσιεύθηκαν σε ΦΕΚ τα συμπληρωματικά κονδύλια εφημεριών Απριλίου-Μαϊου 04/08/2010

   Το νομοσχέδιο του υπ. Υγείας "Για την αναβάθμιση του ΕΣΥ" 01/07/2010

  Εγκύκλιος Υπ. Υγείας σχετικά με τις ειδικότητες με περισσότερα των δύο σταδίων ειδίκευσης 10/08/2010

  Σχετικά με την αυτοδίκαιη μονιμοποίηση ιατρών ΕΣΥ ΥΥ&ΚΑ 02/08/2010

  Εγκύκλιος για τη διεξαγωγή ιατρικών συνεδρίων ΕΟΦ 18/06/2010

  ΓΛΚ - Εγκύκλιος εισοδηματικής πολιτικής 2010 (01/04/2010)

  ΦΕΚ : Σύσταση 914 θέσεων γιατρών ΕΣΥ 31/03/2010

  ΦΕΚ : Η απόφαση που περικόπτει πάνω από 10% στις προσθετες αμοιβές των εργαζομένων στα Νοσοκομεία (25/02/2010)

  Εκδόθηκε ΦΕΚ κατανομής κονδυλίων εφημερίων 2010 (8/2/2010)

  Νόμος 3402/2005 - Αναδιοργάνωση του συστήματος αιμοδοσίας και λοιπές διατάξεις.

  Κονδύλια εφημεριών Δεκεμβρίου 2009 (08/01/2010)


  ΦΕΚ εφημεριών Νοεμβρίου και συμπληρωματικών ποσών (18/12/2009)

  Εγκύκλιος Υφυπουργού Οικονομικών για το νέο πλαφόν (23/12/2009)

  Νόμος 3808/2009 για το νέο πλαφόν (11/12/2009)

  Αναστολή εφαρμογής του εγγράφου που αφορά στις άδειες και το χρονοεπίδομα επικουρικών (4/12/2009)

  ΦΕΚ 2405τΒ΄ που περιέχει την ΚΥΑ κατανομής κονδυλίων εφημεριών Σεπτεμβρίου- Οκτωβρίου 2009 (2/12/2009)

Εγκύκλιος ΓΛΚ για περικοπή νοσοκομειακού επιδόματος σε περίπτωση απουσίας 02/12/2009

Επαναλειτουργία Υπηρεσιακών Συμβουλίων (07/11/2009)

Έγγραφο ΥΥ&ΚΑ για το χρονοεπίδομα και τις άδειες των επικουρικών γιατρών (06/11/2009)

  ΦΕΚ με την Υπ. Απόφαση αποπομπής των εγκαθέτων και τοποθέτηση της νόμιμης Διοίκησης στον ΠΙΣ (20/10/2009)

  ΦΕΚ της ΚΥΑ με τα κονδύλια για εκκαθάριση εφημεριών 8μήνου με βάση το νέο μισθολόγιο (14/10/2009)

  Τροποίηση της Υπ. Απόφασης που αφορά στα άγονα ιατρεία (04/10/2009)

  Το ρεπό δεν προσαυξάνει το χρόνο ειδίκευσης των ειδικευομένων (23/06/2009)

  Τροποποίηση Υπ. Απόφασης για τοποθέτηση ειδικευομένων σε περίπτωση κενούμενης θέσης λόγω άδειας κύησης (02/10/2009)

  Η ΚΥΑ με την οποία διατίθενται κονδύλια για εκκαθάριση εφημεριών με νέες τιμές (29/09/2009)

  Νέα Υπ. Απόφαση για την Ιατρική Εργασίας [29/08/2009]

  Διευκρινήσεις Υπουργείου Υγείας σε διατάξεις του νόμου 3754/09 [10/07/2009]

  Η εγκύκλιος Λέγκα... γιατί κάποια πράγματα δεν έχουν όρια! (15/7/2009)

  Απόφαση ΥΥ&ΚΑ (07/05/2009)

Τρόπος , διαδικασία , καθορισμός κριτηρίων τοποθέτησης γιατρών (υπόχρεων η μή) υπηρεσίας υπαίθρου σε Κέντρα Υγείας και Περιφερειακά Ιατρεία.

  Εγκύκλιος για κοινοποίηση διατάξεων του Ν. 3754/2009 (Νέοι Β.Μ. ιατρών Ε.Σ.Υ.) [24-4-2009]

  ΦΕΚ κατανομής κονδυλίων εφημεριών [13/4/2009]

  Εγκύκλιος για τη νομική προστασία των μονιμων Δ.Y. (Ν3200/2003)[8-4-2009]  Νόμος 3754/09 (imitation κλαδικής συμφωνίας) ("Νόμος Αβραμόπουλου")

  Το πλήρες κείμενο της Ερμηνευτικής Εγκυκλίου του νόμου 3754/09

  Το κείμενο της Κλαδικής Σύμβασης (1/12/2008)... όπου οι υπογράφοντες δεν σεβάστηκαν ούτε τις υπογραφές τους

  Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ (24/9/2008)


ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΕΣ

  Υπουργική Απόφαση που καθορίζει διαδικασία των εκλογών εκπροσώπων των γιατρών στα ΔΣ των Νοσοκομείων

  Νόμος 1264/82 για τον συνδικαλισμό

  Νόμος 3697/2008- Στο άρθρο 35 οι ρυθμίσεις περί "θεραπευτικών Πρωτοκόλλων"

  Εγκύκλιος Υπ. Υγείας για την ανάγκη εποπτείας από ειδικευμένους των ιατρικών πράξεων που εκτελούνται από ειδικευόμενους


ΣΕΛΙΔΑ ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ / ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ


Αρχική Σελίδα
© Copyright Ε.Ι.Ν.Α. 2001 - σήμερα.