ΕΠΙΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΟΕΝΓΕ: Σχετικά με την αποδοχή από τον υπουργό Υγείας της Γνωμοδότησης που αφορά στο δικαίωμα επίσχεσης των γιατρών ΕΣΥ. 26/10/2012
 Σχετικά με τη γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους περί επισχέσεων 05/04/2012
  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ: Αποδοχή της υπ.αριθ.276/10 Γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους για τις έννομες συνέπειες της επίσχεσης εργασίας των ιατρών του Ε.Σ.Υ. | 25/10/2012
  Μ. ΜΙΧΑΗΛ: σχετικά με την αποδοχή της γνωμοδότησης του ΝΣΚ από τον υπουργό Υγείας | 02/11/2012
   Σχετικά με τη γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους περί επισχέσεων 05/04/2012
 Οδηγίες της ΟΕΝΓΕ για την οργάνωση των επισχέσεων 16/09/2012
 Γνωμοδότηση καθ. Εργατικού Δικαίου κ. Καζάκου για το δικαίωμα επίσχεσης ΟΕΝΓΕ | 07/09/2012
 Γνωμοδότηση κ. Μιχαήλ Μ., δικηγόρου Παρ΄ Αρείω Πάγω, για το δικαίωμα επίσχεσης ΟΕΝΓΕ| 07/09/2012
 Γνωμοδότηση Καζάκου-Μιχαήλ για την προσμέτρηση της επίσχεσης στο χρόνο ειδίκευσης ΟΕΝΓΕ| 07/09/2012
 Γνωμοδότηση νομικού συμβούλου της ΕΙΝΑΠ για τις εφημερίες 02/05/2012
 ΟΕΝΓΕ : Δικαιούνται οι ειδικευμένοι γιατροί να προβούν σε επίσχεση εργασίας; 10/09/2012


ΕΠΙΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ

  Ακυρη η απόλυση εργαζομένου όταν διεκδικεί νόμιμα δικαιώματα (12/05/2010)

  Σημαντικές διευκρινήσεις σχετικά με την επίσχεση εργασίας (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ) 06/03/2010

  Προσμέτρηση του χρόνου της επίσχεσης στην ειδίκευση των ειδικευόμενων Γιατρών

  Νομική Γνωμοδότηση για την Επίσχεση Εργασίας
Για να μην αιωρούνται αμφιβολίες περί του εαν είναι σύννομη μορφή κινητοποίησης

  Δικαστική απόρριψη άρσης επίσχεσης στα Χανιά

  Παραίτηση Νοσοκομείου Πεντέλης από το δικόγραφο κατά της επίσχεσης των γιατρών

  Ξάνθη: μια ακόμη αποτυχημένη απόπειρα δικαστικής προσφυγής κατά της επίσχεσης

ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΣΧΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Συμπληρώστε και καταθέστε το έγγραφο αυτό


Αρχική Σελίδα
© Copyright Ε.Ι.Ν.Α.2001 έως σήμερα.