Επικοινωνία με την Ε.Ι.Ν.Α.


Οι συνάδελφοι μπορούν να επικοινωνήσουν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail)


Λίστα Ενημέρωσης

Επιπλέον, σας παρακαλούμε να στείλετε τα στοιχεία σας ώστε να προστεθεί η ηλεκτρονική σας διεύθυνση (e-mail) στην Λίστα Ενημέρωσης της Ε.Ι.Ν.Α. και να λαμβάνετε όλες τις ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου και την όποια άλλη ενημέρωση μας αφορά σαν κλάδο.

Τα ζητούμενα στοιχεία είναι τα εξής:

Τα παραπάνω να σταλούν με e-mail στην διεύθυνση cgian@eina.gr
Αρχική Σελίδα
© Copyright Ε.Ι.Ν.Α. : from 2001 to date