E.I.N.A. : Καιρός να σταματήσει η αυθαιρεσία

σε Ανακοινώσεις/Δράσεις Ε.Ι.Ν.Α.

EINA

ΑΠ 13.2016                                                                     Πάτρα 25 Φεβρουαρίου 2016

Προς:
Διοικητικό Συμβούλιο ΠΝΠ   (Αν. Διοικήτρια κα Ε. Κωνσταντοπούλου)
Κοιν.  

  1. 6η ΔΥΠΕ – (Διοικητή κο Γ. Γιαννόπουλο)
  2. Ιατρικό Τμήμα Παν/μίου Πατρών (Πρόεδρο κο Δ. Γούμενο)

 
 
Καιρός να σταματήσει η αυθαιρεσία
 
Πραγματικά, τα χρόνια των μνημονίων άφησαν πίσω πολλά καθήκοντα που ήταν ώριμα να προχωρήσουν. Ένα από αυτά είναι η λόγω και έργω αυτονόμηση των κλινικών του ΕΣΥ στα 7 μεγάλα Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία και -εν προκειμένω- στο Παν/κό Νοσοκομείο Πατρών.
Προς αυτή την κατεύθυνση είχε κινηθεί η ΕΙΝΑ το 2010, αναδεικνύοντας αυτή την ανάγκη, οργανώνοντας εκδήλωση στο ΠΝΠ με τον τότε νομικό σύμβουλο της ΟΕΝΓΕ για τις νομικές διαδικασίες προς αυτή την κατεύθυνση.
Γιατί αυτονόμηση;
Γιατί τα Παν/κά νοσοκομεία είναι νοσοκομεία του ΕΣΥ στα οποία φιλοξενούνται οι παν/κές κλινικές. Γιατί οι γιατροί του ΕΣΥ, ειδικοί, επικουρικοί και ειδικευόμενοι σηκώνουν το βάρος της λειτουργίας των νοσοκομείων αυτών. Γιατί οφείλουν να έχουν αυτόνομο κλινικό, εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο που υπόκειται στους κανόνες του ΕΣΥ όπως και στα υπόλοιπα νοσοκομεία της χώρας. Γιατί ανήκουν στο Υπουργείο Υγείας και είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης.
Γιατί, όλα αυτά τα χρόνια της συνύπαρξης (από το 1978, έτος ίδρυσης της Ιατρικής Σχολής) κάτω από μια ιδιόρρυθμη σύμβαση που είχε αφήσει η Πολιτεία να υλοποιείται, οι γιατροί του ΕΣΥ υφίσταντο και υφίστανται κατά καιρούς διάφορες αυθαιρεσίες από τη μεριά κάποιων από τους Πανεπιστημιακούς Διευθυντές Κλινικών και τομέων, στη βάση ότι η ιατρική υπηρεσία παρέμεινε διαρθρωμένη στα πλαίσια της Παν/κής ιεραρχίας που ελάχιστη σχέση έχει με τις ανάγκες της καθ’ ημέραν κλινικής πράξης.
Με το πρόσχημα της διεύθυνσης της κλινικής ή τομέα από τον ένα και μοναδικό παν/κό διευθυντή και της αυθεντίας του, εμπεδώθηκε μια αντίληψη δουλοπαροικίας στους συναδέλφους ΕΣΥτες. Υποβιβασμοί του επιστημονικού κύρους ιατρών, παρεμβάσεις στο ιατρικό έργο τους, διαχείριση ειδικευομένων με την απειλή των εξετάσεων και των εργασιών. Αυτό, προφανώς και δεν αφορά την πλειοψηφία των παν/κών συναδέλφων μας, με τους οποίους συνεργαζόμαστε στις καθημερινές ιατρικές μάχες.
Δυστυχώς, ούτε στα δύσκολα χρόνια των μνημονίων δεν απέβαλαν τις συνήθειες αυτές μερικοί εκ των παν/κών διευθυντών. Πρόσφατα, κάποιοι αποφάσισαν να …αξιολογήσουν γιατρούς που έχουν αποδείξει με πολλαπλούς τρόπους την αξία τους στη μικρή μας κοινωνία και ιατρική μας κοινότητα.
Χωρίς να σταθμίσουν ότι ανήκουν σε άλλο Υπουργείο, χωρίς να γνωρίζουν καν τη διαδικασία αξιολόγησης που διέπει το ιατρικό προσωπικό του ΕΣΥ, έκριναν και βαθμολόγησαν με δυσμενή τρόπο συναδέλφους μας. Χωρίς κατ’ αρχήν, να έχουν το δικαίωμα αυτό, χωρίς να ζητήσουν εκθέσεις πεπραγμένων και άλλα στοιχεία, όπως δια νόμου ορίζεται η διαδικασία αξιολόγησης των γιατρών του ΕΣΥ.
Καλούμε το Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΝΠ να αποπέμψει αυτή την παράνομη προσπάθεια μείωσης των συναδέλφων μας και να εγκαλέσει στην τάξη τους αυθαιρετούντες. Σε περίπτωση που δε γίνει αυτό, επιφυλασσόμαστε για κάθε νόμιμο δικαίωμά μας.
Από τη μεριά της ΕΙΝΑ, έχουμε την πρόθεση να ανακινήσουμε τις νόμιμες διαδικασίες απεμπλοκής των γιατρών του ΕΣΥ από το φαύλο υβριδικό καθεστώς της υπαγωγής σε ένα σύστημα που προσβάλλει την επιστημονική και κοινωνική αυθυπαρξία τους και διαιωνίζει την εξουσιαστική επιβολή της αυθεντίας και του ενός ανδρός αρχή.
 
 
ds_eina

Επι Κεφαλιδα