Τι συμβαίνει τελικά- Αυξάνεται ή μειώνεται η αποζημίωση των εφημεριών;

σε Επικαιρότητα

 
 Η ΕΙΝΑΠ σε πρόσφατη ανακοίνωσή της ισχυρίζεται πως οι νέες ρυθμίσεις του πολυνομοσχεδίου για τις εφημερίες μειώνουν την αποζημίωση των εφημεριών.
Λέει συγκεκριμένα: «Η προσαυξημένη αποζημίωση της νυχτερινής βάρδιας και των αργιών καταργείται. Αντισταθμιστικά δίνεται 6% αύξηση της ωριαίας αποζημίωσης της εφημερίας. Δυστυχώς, το ισοζύγιο θα είναι αρνητικό».
 
Το ΔΣ της ΕΙΝΑΠ προφανώς απέφυγε να ζητήσει την άποψη φοροτεχνικού και προσπάθησε να αυτοσχεδιάσει στην ερμηνεία του άρθρου 140 του πολυνομοσχεδίου (κλικ εδώ), το οποίο τροποποιεί δύο πολύ συγκεκριμένα σημεία του άρθρου 45 του νόμου 3205/2003.
 
Συγκεκριμένα τροποποιεί:
 
 α) Την προσαύξηση της εφημερίας κατά 30€, η οποία πλέον γίνεται 31,8€ και
 β) Το ωρομίσθιο της καθημερινής εφημερίας μέχρι την 22η ώρα, το οποίο πλέον δεν προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό του Βασικού Μισθού με συντελεστή 0,0042, αλλά καθορίζεται σε απόλυτες τιμές ανά βαθμίδα. Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται η ωριαία αποζημίωση που ισχύει μέχρι 31/5/17 και αυτή που ισχύει από 1/6/17
 

  Ειδικευόμενος Επιμ Β Επιμ Α΄ Δ/ντης Συντονιστής
Διευθυντής
 Ωρομίσθιο έως 31/5/17  
4,23
 
 
5,55
 
6,35
 
6,64
 
6,99
 
Ωρομίσθιο από 1/6/2017
 
4,48
 
5,88
 
6,73
 
7,05
 
7,42
 

 
 
 Οι διατάξεις που αφορούν στην προσαύξηση του ωρομισθίου παραμένουν ως έχουν, δηλαδή:
 

  • Νυχτερινή καθημερινής από 22η μέχρι 6η πρωινή προσαύξηση ωρομισθίου κατά 15%
  • Εφημερία Κυριακής από 6η πρωινή έως 22η προσαύξηση ωρομισθίου κατά 25%
  • Νυχτερινή Κυριακής από 22η έως 6η πρωινή προσαύξηση ωρομισθίου κατά 30%

 
Αθροιστικά όλες οι παραπάνω μεταβολές προκαλούν αύξηση της αμοιβής της εφημερίας κατά 6%, γι αυτό και προβλέφθηκε αύξηση του κονδυλίου εφημεριών κατά 15 εκατ €.
 
Σε επόμενο σημείωμα θα αναφερθούμε στις αιτιάσεις της ΕΙΝΑΠ για το χρόνο εργασίας, οι οποίες ομολογουμένως μας εξέπληξαν με τον υποθετικό λόγο και την αβάσιμη ορολογία που χρησιμοποιούν.
 
 
Πηγή:  http://www.ygeianet.gr
 
 

Επι Κεφαλιδα