Προκήρυξη κενών και κενούμενων θέσεων ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

σε Επικαιρότητα

Γενικών Νοσοκομείων – ΚY, ΠΕΔΥ – ΚY, ΠΕΔΥ – Πολυδύναμων Π.I., ΠΕΔΥ- Π.I. και ΠΕΔΥ – Ειδικών Π.I.

 
 

Δείτε την προκήρυξη: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΘΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ _10ος 2016_

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ 10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 31
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ2016

 
 

Επι Κεφαλιδα