Προκήρυξη κενών και κενούμενων θέσεων ΓΝ – Κ.Υ., ΠΕΔΥ – Κ.Υ., ΠΕΔΥ – Πολυδύναμων Π.Ι, ΠΕΔΥ- Π. Ι., ΠΕΔΥ – Ειδικών Π.Ι. και πλοίων

σε Επικαιρότητα

Προκήρυξη κενών και κενούμενων θέσεων ΓΝ – Κ.Υ., ΠΕΔΥ – Κ.Υ., ΠΕΔΥ – Πολυδύναμων Π.Ι, ΠΕΔΥ- Π. Ι., ΠΕΔΥ – Ειδικών Π.Ι. και πλοίων
Δείτε την προκήρυξη:
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 29-1-2016

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 12-02-2016

 
 
 

Επι Κεφαλιδα