Προκήρυξη θέσεων ΕΣΥ στο ΠΓΝΠ

σε Επικαιρότητα

 
 

Προκηρύσσει για πλήρωση τις παρακάτω οκτώ (8) θέσεις του κλάδου γιατρών ΕΣΥ επί θητεία
στον εισαγωγικό βαθμό του επιμελητή Β΄, ήτοι:
 

 • Δύο (2) θέσεις ειδικευμένων ιατρών ειδικότητας Παθολογίας ή Καρδιολογίας ή
  Πνευμονολογίας – Φυματιολογίας ή Χειρουργικής ή Αναισθησιολογίας ή
  Νεφρολογίας (για την Μ.Ε.Θ.)
 • Δύο (2) θέσεις ειδικευμένων ιατρών ειδικότητας Παιδιατρικής ή Χειρουργικής
  Παίδων ή Καρδιολογίας ή Πνευμονολογίας – Φυματιολογίας ή Αναισθησιολογίας
  (για την Μ.Ε.Θ. Παίδων)
 • Μία (1) θέση ειδικευμένου ιατρού ειδικότητας Παιδιατρικής (για τη Μονάδα
  Πρόωρων και Εντατικής Θεραπείας Νεογνών)
 • Μία (1) θέση ειδικευμένου ιατρού ειδικότητας Καρδιολογίας
 • Μία (1) θέση ειδικευμένου ιατρού ειδικότητας Αγγειοχειρουργικής
 • Μία (1) θέση ειδικευμένου ιατρού ειδικότητας Αιματολογίας

 
Διαβάστε ΕΔΩ την προκήρυξη:

 
 

Επι Κεφαλιδα