ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ: Αναστολή άσκησης καθηκόντων γιατρού ΕΣΥ

σε Επικαιρότητα

Για υποβολή αναληθών παραστατικών και στοιχείων στο ηλεκτρονικό σύστημα του ΕΟΠΥΥ
 

 
Αναστολή άσκησης καθηκόντων του ιατρού _____________ ειδικότητας Γενικής Χειρουργικής Διευθυντή ΕΣΥ Χειρουργικής Κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Λευκάδας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 104 παράγραφος 2 του Νόμου 3528/2007 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του Ν.4325/2015 και ισχύει σήμερα.
 

 

Επι Κεφαλιδα