Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών: Αντισυνταγματικές οι μνημονιακές μειώσεις στο ιατρικό μισθολόγιο 

σε Νομοθεσία


 
 
Είναι η πρώτη απόφαση Πολιτικού Δικαστηρίου που κρίνει αντισυνταγματικές τις περικοπές, ενώ αναμένεται απόφαση και από το ΣτΕ.
 
Δημοσιονομικό πονοκέφαλο προκαλεί η απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της Αθήνας, με την οποία κρίθηκαν αντισυνταγματικές οι περικοπές στους γιατρούς του ΕΣΥ με το δεύτερο Μνημόνιο (νόμος 4093/12).
Κατά τα φαινόμενα, η κυβέρνηση θα κληθεί να επιστρέψει αναδρομικά από το 2015 και με προσαυξήσεις μισθολογικές διαφορές, οι οποίες ξεπερνούν τις 30.000 ευρώ για κάθε γιατρό που έχει προσφύγει δικαστικά.
Το θέμα αναμένεται να πάρει μεγαλύτερες διαστάσεις, καθώς έως τις αρχές Οκτωβρίου αναμένεται σχετική απόφαση από το Συμβούλιο της Επικρατείας, σύμφωνα με ενημέρωση που είχε ο γραμματέας του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου (ΠΙΣ) Δημήτρης Βαρνάβας.
Οι προσφεύγοντες στα δικαστήρια είναι γιατροί του ΕΟΠΥΥ, οι οποίοι υπηρετούσαν προηγουμένως στο ΙΚΑ με σύμβαση πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, αορίστου χρόνου, ιδιωτικού δικαίου. Με τον νόμο 4238/14 είχαν μεταφερθεί σε δομές του ΠΕΔΥ, με την ίδια εργασιακή σχέση.
Με την απόφαση 1009/17, το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών υιοθετεί το σκεπτικό του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύμφωνα με το οποίο πρέπει να εφαρμοσθούν για τους γιατρούς του ΕΣΥ και του ΠΕΔΥ οι μισθολογικές διατάξεις του νόμου 3205/03, χωρίς τις αντισυνταγματικές περικοπές που επεβλήθησαν με το νόμο 4093/12.
Στο σκεπτικό αναφερόταν πως “οι μειώσεις των αποδοχών των γιατρών του ΕΣΥ, που επήλθαν με το νόμο αυτό αποκλειστικά (Ν. 4093/2012), με βάση το καθαρώς αριθμητικό κριτήριο, συνυπολογιζόμενες με την πλήρη κατάργηση των επιδομάτων εορτών και αδείας, τις υπόλοιπες μειώσεις που επεβλήθησαν διαδοχικά στις αποδοχές αυτών και τις αλλεπάλληλες φορολογικές επιβαρύνσεις, υπερβαίνουν λόγω του σωρευτικού αποτελέσματος και της έκτασής τους, το όριο που θέτουν οι συνταγματικές αρχές της αναλογικότητας και της ισότητας στα δημόσια βάρη”.
ΠΕΔΥ
Το Πρωτοδικείο έκρινε, επίσης, ότι έπρεπε όλοι οι γιατροί πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης να λαμβάνουν το μισθό των ιατρών ΕΣΥ από τις 18 Νοεμβρίου 2014, και όχι από τη χρονική στιγμή της καθυστερημένης ένταξής τους στο ΠΕΔΥ.
Οι επίμαχες περικοπές κρίθηκαν ότι είναι αντίθετες στις διατάξεις των άρθρων 4 παράγραφος 1 (ισότητα) και 22 παράγραφος 1 (προστασία της εργασίας) του Συντάγματος, αλλά και στις συνταγματικές αρχές της αναλογικότητας (άρθρο 25 παράγραφος 1) και της ισότητας στα δημόσια βάρη (άρθρο 4 παράγραφος 5).
Πρόκειται για την πρώτη απόφαση Πολιτικού Δικαστηρίου που κρίνει αντισυνταγματικές τις περικοπές στο ιατρικό μισθολόγιο.
 
Δημ.Κ.
 
www.iatronet.gr
 
 
 

Επι Κεφαλιδα