ΜΕΤΩΠΟ- Επιστολή προς το Προεδρείο της ΟΕΝΓΕ

σε Ο.Ε.Ν.Γ.Ε.

ΜΕΤΩΠΟ ΟΕΝΓΕ logo
 
Προς
Την Πρόεδρο της ΟΕΝΓΕ
 
Κυρία Ρέτζιου
Για πολλοστή φορά  διαπιστώνουμε πως από τότε που η ΔΗΠΑΚ και το ΕΚΑ ανέλαβαν την διαχείριση της ΟΕΝΓΕ παραβιάζονται συνεχώς οι κανόνες λειτουργίας και πολιτικού πολιτισμού που οφείλουν να διέπουν τον συνδικαλιστικό μας φορέα. 
Μας προξενεί δε εντύπωση η προσωπική στάση σας ως προέδρου, διότι πολιτικά προέρχεστε από ένα χώρο ο οποίος και βαθιά παράδοση στο συνδικαλιστικό κίνημα έχει αλλά και ιστορικά δοκιμάστηκε από αντιδημοκρατικές και αυταρχικές πρακτικές, όπως αυτές που σήμερα εσείς επιδεικνύετε. Εκτός βέβαια αν η αντίληψη σας περί δημοκρατίας και σεβασμού στην άποψη της μειοψηφίας είναι επιλεκτική, ανάλογα με την περιστασιακή δύναμη της παράταξής σας στα διάφορα όργανα.
 
Συγκεκριμένα:
1.- Συγκαλείτε τα όργανα της ΟΕΝΓΕ χωρίς ποτέ να υπάρχει γραπτή εισήγηση, ώστε οι συμμετέχοντες στην Εκτελεστική Γραμματεία και το Γενικό Συμβούλιο να γνωρίζουν επί ποιου θέματος καλούνται να συζητήσουν. Πρόκειται για τακτική που απαξιώνει τις διαδικασίες, ανάξια μιας Ομοσπονδίας Γιατρών.
2.- Εκδίδετε από κοινού με τον Γενικό Γραμματέα μεγάλο αριθμό ανακοινώσεων για λογαριασμό της Εκτελεστικής Γραμματείας χωρίς αυτή να συνεδριάζει, αλλά διά περιφοράς e-mail, θέτοντας μάλιστα στα μέλη χρονικά περιθώρια λίγων ωρών προκειμένου να απαντήσουν.
3.- Τα πρακτικά συνεδριάσεων της Εκτελεστικής Γραμματείας και του Γενικού Συμβουλίου ποτέ δεν επικυρώνονται, παρ΄ ότι έχουν επισημανθεί σοβαρές διαφωνίες με τα αναγραφόμενα και έχει ζητηθεί να δίδονται αντίγραφα πρακτικών σε όλους τους συμμετέχοντες κάθε συνεδρίασης, ώστε στην επομένη να γίνονται τυχόν διορθώσεις και επικύρωση.
4.- Σε πολλές περιοδείες της ΟΕΝΓΕ σε Νοσοκομεία, είτε οι υπογράφοντες δεν ενημερώνονται καθόλου, είτε ενημερώνονται την τελευταία στιγμή, οπότε αδυνατούν να συμμετάσχουν.
5.- Λίγο πριν τη λήξη των συνεδριάσεων του Γενικού Συμβουλίου εμφανίζονται διάφορα ψηφίσματα, τα οποία δεν έχουν διανεμηθεί στα μέλη νωρίτερα, ώστε να τα μελετήσουν και να μπορέσουν να λάβουν θέση στην ψηφοφορία.
6.- Στη διάρκεια των συνεδριάσεων δεν τηρείται με ευθύνη σας η διάρκεια ομιλιών που έχει αποφασιστεί, με αποτέλεσμα οι συνεδριάσεις να εκτρέπονται χρονικά και συνάδελφοι που προέρχονται από την περιφέρεια να αποχωρούν πριν τις ψηφοφορίες για να προλάβουν τις πτήσεις.
 
Κυρία Ρέτζιου
Επειδή η ανοχή μας έχει εξαντληθεί απέναντι σε πρακτικές που απαξιώνουν την Ομοσπονδία και τα μέλη των συλλογικών οργάνων, γι αυτό δηλώνουμε ότι:
1.- Θα προβληματιστούμε σοβαρά εάν θα συμμετέχουμε στο μέλλον σε συνεδριάσεις οργάνων χωρίς να έχει προηγηθεί γραπτή εισήγηση επί των θεμάτων, τουλάχιστον 3 εργάσιμες μέρες νωρίτερα.
2.- Θα καταγγέλλουμε δημοσίως ως απαράδεκτες ανακοινώσεις που εκδίδονται χωρίς να προηγηθεί συνεδρίαση της Εκτελεστικής Γραμματείας. Μόνη εξαίρεση για την οποία θα δεχτούμε την πρακτική λήψης απόφασης δια περιφοράς θ΄ αποτελούν περιπτώσεις  στις οποίες τα μέλη θα έχουν συμφωνήσει ομόφωνα στην αναγκαιότητα, αλλά και στο κείμενο της ανακοίνωσης. Διαφωνία έστω και ενός μέλους πρέπει να οδηγεί σε συνεδρίαση με παρουσία των μελών, όπως εξάλλου προβλέπει το καταστατικό της Ομοσπονδίας.
3.- Αντίγραφα πρακτικών κάθε συνεδρίασης πρέπει να αποστέλλονται σε όλα τα μέλη του οργάνου. Εάν δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο, τότε οι υπογράφοντες θα δηλώνουμε πως δεν επικυρώνουμε τα πρακτικά, καθώς και όλες τις αποφάσεις που προήλθαν απ΄ αυτά.
4.- Θα απέχουμε από κάθε ψηφοφορία ψηφίσματος, το οποίο δεν διανεμήθηκε στην αρχή της συνεδρίασης και εμφανίζεται αιφνιδιαστικά στο μέσον ή στο τέλος της.
Αθήνα, 17 Δεκεμβρίου 2017
 
Συναδελφικά
Τα μέλη του ΜΕΤΩΠΟΥ στο Γενικό Συμβούλιο της ΟΕΝΓΕ
 
Ανδρούτσος Χρήστος
Βαρνάβας Δημήτρης
Γιαννάκενας Κώστας
Κατσιγιαννόπουλος Κώστας
Καφετζάκης Αλέξανδρος
Λιβαδάς Κώστας
Σολωμού Νατάσα
 
 

Ετικετες:
Επι Κεφαλιδα