Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων Πατρών: Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ

σε Ανακοινώσεις

 
Η αίτηση-δήλωση με όλα τα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών, που αρχίζει την 19/06/2017 και λήγει την 08/07/2017.
Δείτε στον παρακάτω σύνδεσμο την προκήρυξη:

 
 
 

 
 

Επι Κεφαλιδα