Η πρόταση του ΜΕΤΩΠΟΥ για την Ιατρική Εκπαίδευση.

σε Ο.Ε.Ν.Γ.Ε.

Η πρόταση που κατέθεσε το ΜΕΤΩΠΟ στο Γενικό Συμβούλιο της ΟΕΝΓΕ που πραγματοποιήθηκε τον προηγούμενο μήνα με αντικείμενο την Ιατρική Εκπαίδευση. 

 
 

ΜΕΤΩΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Επι Κεφαλιδα