Εφικτή η επαναλειτουργία των χειρουργείων του Νοσοκομείου Ζακύνθου

σε Επικαιρότητα

Παραδόθηκε το πόρισμα στο Υπουργείο Υγείας και στην 6 ΥΠΕ

 
 
 
«Πιστοποιούμε ότι η ομαλή επαναλειτουργία των χειρουργείων είναι εφικτή και ασφαλής» αναφέρει μεταξύ άλλων στο πόρισμά της η τριμελής επιστημονική επιτροπή που επιθεώρησε χθες, Πέμπτη, τα χειρουργεία του Νοσοκομείου Ζακύνθου.
Στο πόρισμα, που παραδόθηκε στην ηγεσία του Υπουργείου Υγείας και διαβιβάστηκε στην 6η Υγειονομική Περιφέρεια και στο Γ.Ν. Ζακύνθου, η επιτροπή με πρόεδρο την καθηγήτρια Γεωργία Γερολουκά – Κωστοπαναγιώτου, διευθύντρια της Β’ Πανεπιστημιακής Κλινικής Αναισθησιολογίας στο ΠΓΝ « Αττικόν» αναφέρει: «Με βάση το γενόμενο επιτόπιο έλεγχο και την αξιολόγηση όλων των εγγράφων, πορισμάτων και κατά περίπτωση συστάσεων, πιστοποιούμε ότι η ομαλή επαναλειτουργία των χειρουργείων είναι εφικτή και ασφαλής, εφόσον τηρούνται χρονικών και τοπικώς οι ισχύοντες κανόνες και πρωτόκολλα περί της ασφαλούς λειτουργίας του χειρουργείου (συμπεριλαμβανομένων πέραν των χειρουργικών αιθουσών, της αίθουσας Μαίευσης, της αίθουσας Ανάνηψης και της Αποστείρωσης), όπως αυτοί επιβάλλονται από την κείμενη ιατρική νομοθεσία, επιστήμη και τα διεθνή και εναρμονισμένα ευρωπαϊκά τεχνικά πρότυπα».
«Είναι σαφές λοιπόν, πως τα χειρουργεία του Γ.Ν. Ζακύνθου είναι έτοιμα προς λειτουργία με πλήρη ασφάλεια και αξιοπιστία, για ασθενείς και εργαζόμενους. Η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, καλεί όλους τους εμπλεκόμενους με τα χειρουργεία εργαζόμενους του Γ.Ν. Ζακύνθου και ειδικά τους ιατρούς να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων και να εκτελέσουν το καθήκον τους, όπως αυτό απορρέει από τον όρκο στον Ιπποκράτη αλλά και από την ευθύνη τους απέναντι στους πολίτες της Ζακύνθου και όποιον άλλο χρειαστεί τις υπηρεσίες τους», σχολιάζει σε ανακοίνωσή του το υπουργείο.
Η επιτροπής κατέληξε στα προαναφερόμενα συμπεράσματα αφού ελέγχθηκε επιτοπίως η υφιστάμενη ετοιμότητα του νοσοκομείου και οι προϋποθέσεις επαναλειτουργίας των χειρουργείων, αφού αξιολογήθηκε το περιεχόμενο των επισυναφθεισών εκθέσεων των προηγούμενων ορισθεισών από το Υπουργείο Υγείας επιτροπών και αφού τα μέλη της επιτροπής συνομίλησαν με εργαζόμενους του νοσοκομείου.
Στην αναλυτική έκθεση αξιολόγησης της επιτροπής αναφέρεται πως η ασφαλής λειτουργία των χειρουργείων του Νοσοκομείου Ζακύνθου, επιβεβαιώνεται και από τους ενδελεχείς ελέγχους των αρμόδιων επιτροπών, που πραγματοποιήθηκαν στα:
Δίκτυα ιατρικών αερίων και χώρων εγκατάστασης των δεξαμενών των συστοιχιών εφεδρικών κυλίνδρων και του μηχανοστασίου.
Σύστημα κλιματισμού
Κλιβάνους αποστείρωσης ιατρικών εργαλείων
Νέα μηχανήματα αναισθησίας (πρόσφατα αγοράστηκε 1 νέο μηχάνημα αναισθησίας και διατέθηκαν άλλα 2 επιπλέον μηχανήματα σύγχρονης τεχνολογίας από την 6η Υγειονομική Περιφέρεια, αφού συντηρήθηκαν και ελέγχθηκαν).
Τέλος, πραγματοποιήθηκαν ειδικοί μικροβιολογικοί και λοιμωξιολογικοί έλεγχοι και αντικαταστάθηκαν όλοι οι προ των συμβάντων φαρμακευτικοί παράγοντες και τα αναλώσιμα υλικά.
 
Επι Κεφαλιδα