ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

σε Επικαιρότητα


 
 
 
Με συμμετοχή όλων των φορέων
 
 
Χθες το πρωί, συνεδρίασε υπό τον υπουργό Υγείας, Ανδρέα Ξανθό, η Επιτροπή για την Παρακολούθηση της Φαρμακευτικής Δαπάνης- η οποία επανασυγκροτήθηκε- με τη συμμετοχή εκπροσώπων του ΕΟΦ, του ΕΟΠΥΥ, του ΙΦΕΤ, της ΗΔΙΚΑ, του ΚΕΣΥ, της ΕΣΔΥ, της ΠΕΦΝΙ, του ΣΦΕΕ, της ΠΕΦ, του ΠΙΣ, του ΠΦΣ, και της ΙΕΑ. Βασικός σκοπός της Επιτροπής είναι να αποτελέσει τον «σύμβουλο» του Υπουργείου Υγείας για τη διαμόρφωση μια εθνικής στρατηγικής για το φάρμακο αξιοποιώντας τα σύγχρονα επιστημονικά εργαλεία για την παρακολούθηση της Φαρμακευτικής Δαπάνης, την κατάρτιση/επικαιροποίηση Θεραπευτικών Πρωτοκόλλων και Μητρώων Χρονίων Παθήσεων. «Είμαστε σε κατεύθυνση διαρθρωτικών αλλαγών και όχι οριζόντιων μέτρων» ανέφερε ο κ. Ξανθός τονίζοντας ότι προτεραιότητα της Επιτροπής πρέπει να είναι η αντιμετώπιση μιας σειράς ζητημάτων όπως ένα δικαιότερο σύστημα clawback, η άρση των στρεβλώσεων στην τιμολόγηση αλλά και το θέμα της συμμετοχής του ασθενή στο κόστος με στόχο «να διεκδικήσουμε με σοβαρότητα, σχέδιο και τεκμηρίωση μια πιο δίκαιη και βιώσιμη φαρμακευτική πολιτική».
Ο υπουργός Υγείας έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην τεχνική υποστήριξη που θα υπάρχει από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας υπογραμμίζοντας ότι ο σκοπός είναι η καθολική κάλυψη των φαρμακευτικών αναγκών του πληθυσμού και η εξάλειψη των ανισοτήτων και όχι απλώς η συγκράτηση της δαπάνης. Πρόεδρος της Επιτροπής έχει οριστεί ο Γενικός Γραμματέας του υπουργείου Υγείας, Γιώργος Γιαννόπουλος ο οποίος τόνισε ότι «το πλαίσιο που καθορίζει την πολιτική μας συγκροτείται αφενός από την ανάγκη να υπάρξει καθολική πρόσβαση στην κάθε φορά κατάλληλη φαρμακευτική (και όχι μόνο) αγωγή για κάθε κάτοικο αυτής της χώρας και αφετέρου από την πεποίθηση ότι ο εξορθολογισμός της φαρμακευτικής δαπάνης αποτελεί όρο για την οικονομική επιβίωση του συστήματος υγείας».
Προκειμένου να υπάρξει αποτελεσματικότερη λειτουργία της Επιτροπής, προτάθηκε ως ένας άτυπος «εσωτερικός κανονισμός», να υπάρξει διαχωρισμός σε δύο υποεπιτροπές. Η πρώτη υποεπιτροπή θα έχει ως έργο την παρακολούθηση της φαρμακευτικής δαπάνης, και πιο συγκεκριμένα: Την εξέλιξη της φαρμακευτικής δαπάνης συνολικά και της δημόσιας φαρμακευτικής δαπάνης ειδικότερα (όπως αυτή αναλύεται σε σύνολο αγορών, clawback, rebate κ.λπ.). Την εξέλιξη της νοσοκομειακής και εξωνοσοκομειακής δαπάνης. Την εξέλιξη της δαπάνης ανά κατηγορία (on patent, off patent με γενόσημα, off patent χωρίς γενόσημα, γενόσημα, ΦΥΚ).
Την εξέλιξη της δαπάνης ανά θεραπευτική κατηγορία (ATC4 και ATC5). Την διατύπωση προτάσεων που αφορούν στο νομοθετικό πλαίσιο της τιμολόγησης του φαρμάκου. Την διατύπωση πρότασης για το ενδεχόμενο ύψος του ετήσιου προϋπολογισμού φαρμάκου για την επόμενη 3ετία (2019-2021). Η δεύτερη υποεπιτροπή προτάθηκε να έχει ως αντικείμενο την κατάρτιση/ επικαιροποίηση των θεραπευτικών πρωτοκόλλων και μητρώων χρονίων παθήσεων.
Στο πλαίσιο της δεύτερης υπο-επιτροπής θα λειτουργήσουν υποστηρικτικά Επιστημονικές Ομάδες Εργασίας που θα απαρτίζεται από γιατρούς, Πανεπιστημιακούς και μη, με αποδεδειγμένη εμπειρία και συνεισφορά στο συγκεκριμένο αντικείμενο. Κάθε Επιστημονική Ομάδα, με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, θα έχει ως έργο να καταρτίσει τον αλγόριθμο διάγνωσης – παρακολούθησης – θεραπείας για την παθολογική κατάσταση την οποία έχει ως αντικείμενο και να μεθοδεύσει τη διαδικασία δημιουργίας του μητρώου.
 
WWW.HEALTHDAILY.GR

Επι Κεφαλιδα