Αχαία: Τέλος και επίσημα στο 5ευρω στα νοσοκομεία

σε Νομοθεσία

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

Με δημοσίευση στο ΦΕΚ

[07:05,02/04/2015]

Νόμο του κράτους αποτελεί μετά την δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η απόφασης κατάργησης του εισιτηρίου των πέντε ευρώ στα νοσοκομεία, την  οποία υπογράφουν οι αναπληρωτές υπουργοί Οικονομικών Μάρδα, Υγείας Ξανθός και  Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Σκουρλέτης και ήταν μία από τις προεκλογικές εξαγγελίες της κυβέρνησης,
Η απόφαση, που δημοσιεύθηκε, αναφέρει χαρακτηριστικά:
«Καταργούμε την αριθμ. Υ3Α/ΓΠ/οικ. 7829/Φ.15/1991 (ΦΕΚ 514/Β΄) κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός αμοιβής εξέταστρων εξωτερικών ιατρείων Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων» στο σύνολό της, όπως ισχύει και την παράγραφο 1 της αριθμ. Υ3α/ΓΠ.οικ. 88618/11.09.2002 (ΦΕΚ 1223/Β΄) κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός αμοιβής στα Κέντρα Υγείας για τις παρεχόμενες από αυτά υπηρεσίες», όπως αυτή ισχύει. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της  στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως».
 
http://www.patrastimes.gr/
Επι Κεφαλιδα