ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ 10/05/18 ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΓΙΑΤΡΩΝ ΣΤΟ Δ.Σ ΤΟΥ ΠΓΝΠ

σε Επικαιρότητα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ 10/05/18 ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΓΙΑΤΡΩΝ ΣΤΟ Δ.Σ ΤΟΥ ΠΓΝΠ

Μετά από μαζική συμμετοχή των συναδέλφων (περίπου 67%) το τελικό αποτελέσμα διαμορφώθηκε ως εξής:

Στάθης Τερζής 158
Περικλής Νταβλούρος 129
Κώστας Γιαννάκενας 57
Λευκά 14
Άκυρα 4
Ψηφίσαντες 362
Εγεγγραμμένοι 538

Εκπρόσωπος των γιατρών στο Δ.Σ του ΠΓΝΠ εκλέγεται ο σ. Στάθης Τερζής και αναπληρωτής εκπρόσωπος ο σ.Περικλής Νταβλούρος.

 

ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ε.Ι.Ν.Α ΠΓΝΠ