ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΟΙ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

σε Νομοθεσία

Νομοθεσία
 
Σε γιατρούς ΕΣΥ-ΠΕΔΥ
 
Ως αντισυνταγματικές έκρινε τις περικοπές των αποδοχών – βάσει του δεύτερου Μνημονίου – στους γιατρούς του ΕΣΥ και του ΠΕΔΥ, το Πρωτοδικείο Αθηνών.
Εφόσον η απόφαση επικυρωθεί από Ανώτερα Δικαστήρια, πηγές κάνουν λόγο για την υποχρέωση του υπουργείου Υγείας να καταβάλει αναδρομικώς σημαντικά ποσά, μεταξύ άλλων και τόκους υπερημερίας.Με τη σχετική απόφαση – την πρώτη εκδοθείσα από πολιτικό δικαστήριο, με άξονα την αντισυνταγματικότητα – το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών υιοθετεί σχεδόν αυτολεξεί το σκεπτικό του Ελεγκτικού Συνεδρίου, καταλήγοντας ότι πρέπει να εφαρμοσθούν για τους γιατρούς, τόσο του ΕΣΥ όσο και του ΠΕΔΥ, οι μισθολογικές διατάξεις του Ν. 3205/2003, χωρίς τις αντισυνταγματικές περικοπές που επεβλήθησαν με τον νόμο 4093/2012.
 
Το δικαστήριο έκρινε, επίσης, ότι ο υπολογισμός του επιδόματος χρόνου υπηρεσίας (χρονοεπίδομα) ήταν μη νόμιμος. Σύμφωνα με νομικούς, οι οφειλόμενες μισθολογικές διαφορές από το 2015 ανέρχονται σε ποσά άνω των 30.000 ευρώ για κάθε προσφεύγοντα γιατρό, ενώ παράλληλα οι μισθοί ΕΣΥ (για τους γιατρούς πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης) θα πρέπει να υπολογίζονται από 18.11.2014, και πάντως όχι με αφετηρία την – καθυστερημένη – ένταξή τους στο ΠΕΔΥ.
 
www.healthdaily.gr

Επι Κεφαλιδα