25/02/2010

Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης Σισμανόγλειου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 23/2/2010


Η Γενική Συνέλευση των Γιατρών του Σισμανογλείου ΓΝΑ αφού ενημερώθηκε για την απόφαση του ΓΣ της ΟΕΝΓΕ της 18/2/2010 και τα αποτελέσματα της συνάντησης της Ε.Γ. με την ηγεσία του ΥΥΚΑ , καθώς και το έγγραφο του Διοικητικού Διευθυντή του νοσοκομείου μας που αναφέρει ουσιαστικά ότι, με το υπάρχον κονδύλιο εφημεριών για το νοσοκομείο μας δεν είναι δυνατόν να πληρωθούν οι εφημερίες από τον Δεκέμβριο του 2009 & ύστερα, καθώς επίσης ζητά περικοπή εφημεριών , αλλά και την απάντηση σε αυτό του προέδρου του Επιστημονικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου ότι « οι εφημερίες του Νοσοκομείου έχουν προσδιοριστεί επιστημονικά με βάση τα ελάχιστα ποσοστά ασφάλειας & τις αντικειμενικές ανάγκες κάθε τμήματος και τομέα» , αποφάσισε τα εξής :

Παράλληλα θεωρούμε ότι η πολιτεία παραβιάζει μονομερώς την κλαδική σύμβαση εργασίας των νοσοκομειακών Ιατρών και τον νόμο 3754/09 με τις ακόλουθες ενέργειες επειδή:
  1. Δεν έχει πραγματοποιήσει καμία πρόσληψη (αρ.5 Ν.3754/09 )
  2. Δεν εφαρμόζει το άρθρο 1 του Ν.3754/09 που καθορίζει ότι τα προγράμματα εφημεριών καταρτίζονται με βάση διαπιστωμένων αναγκών για την ασφαλή λειτουργία των νοσοκομείων και των Κέντρων Υγείας
  3. Έχει αναστείλει όλες τις κρίσεις
  4. Ακυρώνει το άρθρο 3 του Ν.3754/09 για την αυτοτελή φορολόγηση των εφημεριών και το αφορολόγητο της αποζημίωσης βιβλιοθήκης.

Κατόπιν τούτου η Συνέλευση αποφασίζει ομόφωνα την συμμετοχή στις κινητοποιήσεις της ΟΕΝΓΕ και τη κατάθεση προγραμμάτων εφημεριών Μαρτίου με τέσσερεις (4) εφημερίες ανά Ιατρό και μέχρι την ημέρα του μήνα που το κάθε τμήμα καλύπτεται με επάρκεια και ασφάλεια.

Η 5ΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΕΙΝΑΠ


Αρχική Σελίδα
© Copyright Ε.Ι.Ν.Α.2001 έως σήμερα.